Akupunktur

Akupunktur Nedir

Akupunktur, acus iğne ve punctura batırma kelimelerinden meydana gelmiş olup, "iğne batırma ile yapılan tedavi" demektir. Mikroplardan arındırılmış madeni iğnelerin deriye batırılması ile gerçekleştirilen eski bir tedavi metodudur.

Uzakdoğu menşeli bir tedavi sanatıdır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, akupunktur tedavisinin ilmi temelleri olduğunu ve hormon hastalıklarından, immün sistem hastalıklarına kadar hemen her hastalığın tedavisinde başarılı olduğunu göstermiştir.

Akupunkturun Tarihi

2500 yıl öncesine kadar uzanan akupunktur tedavisinin merkezinin Çin olduğu söylenmektedir. Eski Çin felsefesine göre, alem birbirine iki zıt şeyden yapılmıştır. Alemin dengesi; bu iki zıddın, karşılıklı ve sürekli hareket içinde bulunmasıyla sağlanır. Bu iki zıt şeye Yin ve Yang denir. Mesela bu zıtlar; az-bol, çürük-sağlam, soğuk-sıcak, boş-dolu, aç-tok, pozitif-negatif, vb. Kararlı bir sistemde Yin-Yang dengededir.

İnsan vücudunda da Yin ve Yang dengesi mevcuttur. Bu denge halinde insan sağlıklı ve sıhhatli olmaktadır. Yin ve Yang dengesinin bozulması ile hastalıklar ve ağrılar ortaya çıkmaktadır. Akupunktur tedavisinin temel prensibinde, bu dengeyi korumak yatmaktadır.

İnsan vücudunda, akupunktur noktaları bulunmaktadır. Bu noktalar el ve ayak uçlarından başa kadar bütün vücudu saran ve meridyen adını alan on iki çift çizgi ile birleştirilmiştir. Bu meridyenler üzerinde yaklaşık 365 civarında akupunktur noktası bulunmaktadır.

Akupunkturun Bilimsel Temelleri

Akupunkturun bilimsel olduğu şu teorilerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Yin-Yang teorisi: Çinlilerin ortaya attıkları bu teori, vücudun bütün fonksiyonlarında görülür. Açlık-tokluk, asit-baz dengesi, sempatikotoni parasempatikotoni vb.

Yansıyan ağrı: İç organlardaki boşlukların ağrılarının deriye yansıması (mesela, kalp ağrısının sırta ve kola vurması gibi) bilimsel bir hakikat olup, derideki özel noktalarda (akupunktur noktaları) ağrı yaparak (yani iğne batırarak) iç organların görevlerini etkilemek mümkün olabilir.

Akupunktur noktalarının varlığının histolojik olarak gösterilmesi ve Kirliun fotoğrafi tekniği ile resimlerinin çekilmesi. Akupunkturun bir çeşit hipnoz olmadığı; çünkü hem küçük çocuklarda, hem de hayvanlarda uygulanmakta ve iyi sonuç alınmaktadır. Cerrahi işlemler için uyuşturma, hipnozla insanların % 10’unda sağlanırken, akupunkturla % 70-95 başarılı olunmaktadır.

Kaynak: http://www.nedir.com/akupunktur#ixzz4d8UCeNLnAkupunktur nedir?

Akupunktur Tedavisi

Kontrollü klinik çalışmalarda akupunktur tedavisinin etkili olduğu ispatlanan hastalıklar

•Radyoterapi ve/veya kemoterapinin olumsuz etkileri •Alerjik rinit (Saman nezlesi dahil) •Safra koliği •Depresyon (Depresif nevroz ve inme sonrası depresyon dahil) •Dizanteri (Akut basiller) •Primer dismenore •Akut epigastralji (Peptik ülserde, akut ve kronik gastritte, gastrospazmda) •Yüz ağrısı (Kranio mandibular hastalıklar dahil) •Baş ağrısı •Esansiyel hipertansiyon •Primer hipotansiyon •Doğumun indüksiyonu •Diz ağrısı •Lökopeni •Bel ağrısı •Fetusun malpozisyonunun düzeltilmesi •Sabah bulantısı •Mide bulantısı ve kusma •Boyun ağrısı •Dental ağrı (Diş ağrısı ve temporomandibular disfonksiyon) •Periartrit (Omuz) •Ameliyat sonrası ağrı •Renal kolik •Romatoid artrit •Siyatik •Gerilme (Burkulma) •İnme •Tenisçi dirseği Sağlık Bakanlığına Göre Akupunktur Endikasyonları A. Ünitelerde •Kas İskelet Sisteminin mekanik ağrısı •Eklem Ağrıları •Migren, gerginlik tipi ve organik olmayan diğer başağrıları •Diş Ağrıları •Nöropatik ağrılar •Kas spazmı, bel fıtığı, akut konservatif dönem ve kronik dönem bel ağrıları •İlaç yan etkisine bağlı, taşıt tutması ve gebelikle ilgili bulantı ve kusmalar •Fonksiyonel gastrointestinal sistem bozuklukları; kabızlık, mobilite bozuklukları, reflü •Alerjik rinit bulguları •Dismenore, infertilite, polikistik over sendromu ve premenstrüel sendrom, doğum ağrısı •Organik nedene bağlı olmayan uyku bozukluğu •Eksojen obezite tanısı almış hastada diyete uyum •Alerji, ekzema ve cilt kuruluğuna bağlı kaşıntı •Sigarayı bırakma sırasında oluşan anksiyete •Organik bir nedene bağlı olmayan gece işemeleri •Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı bulantı, kusma, ağrı, ağız kuruluğu •Organik nedeni olmayan vertigo •Geriatrik hastalarda •Solunum sisteminin kronik hastalıklarında günlük yaşam kalitesini artırmada •Genel iyilik halinin oluşması ve sürdürülmesine yardımcı olmada B. Uygulama Merkezlerinde •Progresif nörolojik defisiti olmayan ve kauda equina saptanmayan sinir kökü irritasyonları •Alkol bağımlılığı tedavisinde oluşacak sıkıntıların azaltılması •Çocukta ekstübasyon sonrası solunum sıkıntısı •Kronik göz hastalıklarında hastanın tedaviye uyumunun artırılması •Unutkanlık ve hafıza problemlerinde yaşam kalitesinin artırılması •Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları •İdyopatik ve/veya Sjögren hastalığına bağlı göz kuruluğu •İnmeye bağlı kısmi felçlerde kas kontraktürleri veya güçsüzlüğü Kondrendikasyonlar •Göz kürelerine, şişlik olan alandaki herhangi bir noktaya iğnelenmemelidir. •Lenfödem; akut hematom ve akut RA olan bölgeler •Sağlıklı olmayan cilt ve variköziteler •Immsüpresif hastalıklar ( SLE, HIV, Splenektomili hastalar, Kemotherapi alan hastalar). •invaziv tıbbi girişimlerde bayılma öyküsü olan hastalar. •Hepatitliler •Çok düşük ve çok yüksek kan basıncı olan hastalar •Stabil diyabet – cilt duyusunun bozulması, kan şekerinin anstabil olması •Gebelik (Güçlü DeQi almaktan kaçınılmalı) •Kalp