Biorezonans

Biorezonans Nedir

İnsan organizması farklı elektromanyetik frekansları yayar. Hücreler, dokular, organlar v.s.. Bunların hepsinin kendine özgü-farklı frekansları vardır. Hep birlikte hastanın genel frekans spektrumunu belirlerler.Bu hastanın bireysel frekansıdır. Hasta ve sağlıklı insanın frekans yapıları birbirinden farklıdır.

Hastanın frekans örneğinde saklanan yabancı frekanslar (Alerjenler, virüsler, bakteriler, amalgam, mycosis v.s..) normal frekans düzenini bozarlar.

Bu frekans düzenini bozan elektromanyetik frekanslar belirlenir ve cihaza transfer edilir. Elektrotlar vücudun belli yerlerine yerleştirilir. Cihazda hastalık yapan frekanslar ters çevrilir ve hastanın vücuduna geri verilir. İYİLEŞME terapi frekanslarıyla gerçekleşir. Biyolojik , fiziksel frekanslar güçlendirilir.

BICOM® OPTİMA ve BICOM® OPTİMA Mobil
T.C.Sağlık Bakanlığınca Tıbbi Cihaz Onaylıdır

Hastalıkların tedavisine farklı bir yaklaşım

Biorezonans bir enerji tıbbı yöntemidir. Biyofiziksel bir teknik olduğu için kimyasal ilaçlar kullanılmaz. Elektromanyetik frekanslarla uygulanır. Biorezonans cihazından yayılan elektromanyetik frekansın gücü bir cep telefonundan yayılanın binde biri kadardır. Hiç bir yan etkisi yoktur. Vücudumuza zarar veren elektromanyetik frekanslar cihaz aracılığı ile ters çevrilir ve kişiye gönderilir. Birbirinin tam tersi iki manyetik alan karşılaşınca nötürleşir. Bu şekilde bakterilerin, virüslerin, parazitlerin, ağır metallerin vb. tüm zararlı etmenlerin manyetik bilgisi vücudumuzdan temizlenmiş olur. Ayrıca vücudumuza ait tükürük, idrar gibi sıvılarda bulunan sağlıklı frekanslar da güçlendirilerek kişiye verilir. Böylelikle bağışıklık sistemimiz desteklenmiş olur. Bu da iIaçsız, ağrısız ve kalıcı olarak. iyileşme anlamına gelmektedir.

BİLGİ (enformasyon), ENERJİ, MADDE, yaşamın var olabilmesi için gerekli olan 3 kavram. 17.yüzyılın sonlarında Newton “varoluşun merkezi maddedir” diyerek tüm fen bilimlerinin temelinin atmıştır. Doğaldır ki bu alandaki keşifler durmamış. 20.yüzyılda Einstein "maddeyi enerji alanının çok yoğun olduğu uzay boşluğu olarak düşünebiliriz" diyerek bunu E=MC2 ile formüle etmiştir. Artık bilinmektedir ki tüm yaşamın geçek kaynağı enerjidir. Madde sadece enerjinin çok yoğun bir formudur. Dolayısı ile ölçülebilen, tartılabilen bir madde olarak insan vücudu da yoğunlaşmış bir enerji alanı yani elektromanyetik bir alandır.

Bu alandan yayılan ossilasyon veya frekans denilen titreşimler saptanabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Bu frekanslar hücreler arasındaki bilgi alışverişini sağlamakta dolayısı ile tüm biyokimyasal yani maddesel süreçleri yönetmektedirler. Biorezonans cihazı tedavi sürecinde bu bilgi alışverişi düzeyine etki etmektedir. Bu tedavi etkisi hücrenin frekansı ile cihaz tarafından vücuda gönderilen frekansın REZONANS yani UYUM içinde olabilmesi ile gerçekleşir.

Biorezonans ile tedavi edilebilen hastalıklar

Hücreler arasındaki ve vücudun bütünü içindeki iletişimi bozan yabancı frekansların ortadan kaldırılması vücut üzerindeki stresi ortadan kaldırır ve sistemin düzgün biçimde işleyebilmesini sağlar. Düzgün işleyen bir sistemde hastalık oluşmaz ya da oluşan hastalık sistemin üzerindeki stresin ortadan kaldırılması ile geriye döndürülebilir. Biorezonans önce vücut üzerinde nasıl bir baskı olduğunun araştırmasını yapar. Bu baskı ağır metaller, alerjiler, zehirli maddeler, enfeksiyonlar, az bilinen parazitler, bulunamayan mantar enfeksiyonları, çevredeki yoğun elektrik alanlar ya da yaşanılan bölgenin coğrafi özelliklerinin kişide yarattığı etkiler olabilir. Biorezonans tüm bu zarar vermesi muhtemel faktörleri test edebilir. Bünye üzerinde saptanan baskılayıcı – zarar verici maddenin- faktörün frekansı ortadan kaldırılır. Bünyenin içindeki enerji akış yolları temizlenir. Sistemin düzgün işlemesi sağlanır.

Teknolojinin kullanılmaya başlandığından beri edinilmiş tecrübeler sunucu 400 kadar hastalıkta standart tedavi protokolleri belirlenmiştir. Her yıl yapılan kongrelerde dünyanın değişik ülkelerinden gelen biorezonans kullanıcısı doktorların ve biorezonans uygulayıcısı alternatif tıp mensuplarının tecrübelerini paylaşıyoruz. Dünyadan devamlı gelen ve farklı hastalıklar için dokümente edilen başarılı tedavi örnekleri gerçekten çok cesaret vericidir. Biorezonansa "sağlıkta yeni çağın habercisi" denmesinin sebebi de budur. •Egzama •Kontakt Dermatit •Alerjik Cilt Lezyonları •Ürtiker •Alerjik Astım •Alerjik Bronşit •Saman Nezlesi •Alerjik Konjuktivit

Elektromanyetik dalgalar kullanarak alerji testi yapılır. Bu testin bilinen alerji testleri kadar kesin sonuçlar verdiği çalışmalar ile gösterilmiştir. Bu testin esas farkı ise bünye üzerinde esas kötü etkiyi yaratan gizli alerjilerin de ortaya çıkmasının sağlanmasıdır. Diğer testlerde çıkmayan gizli bir alerji bulunduğunda bu alerjileri de hafifletir ve ortadan kaldırır. Bulunan alerji biorezonans kullanılarak ortadan kaldırılabilir. Bu alerji cilt tipi olabilir ya da solunum yollarını tutmuş olabilir. Birçok durumda ise geçirilmeyen kronik hastalığın sebebi olarak bir alerji bulunabilir ve alerjinin ortadan kaldırılması kronik hastalığı tedavi eder. •Ağrılı Eklem Hastalıkları (kireçlenmeler) •Ağrılı Omurga Problemleri (bel-boyun fıtığı, kireçlenmeler) •Spor Yaralanmaları •Ağrılı Romatizmal Hastalıklar •Baş Ağrıları ve Özellikle Migren •Ameliyatlar sonrasında geçmeyen ağrı durumları •Sebebi tam olarak anlaşılamayan ağrı durumları •Ağrılı Adet Dönemleri Ağrı o bölgedeki problemin vücut tarafından ifade edilme yoludur. Kronik ağrılarda ise ağrının geçirilmesi sistemin bir bütün olarak ele alınmasını ve sistemin üzerindeki yükün temizlenmesini gerektirir. Sonuçlar bünyenin ne kadar stres altında/kirlenmiş vs. olduğuna göre değişir. Genel bir kural olarak çocuklardaki etkinlik her zaman daha güçlüdür.

Bağışıklığın Güçlendirilmesi

•Geçirilemeyen Sistitler •Geçirilemeyen veya tekrar eden enfeksiyonlar •Bağışıklığın düşmüş olduğu durumlar.

Sistemin düzgün çalışmaması ve toksinlerin birikmiş olması kendini en sık bağışıklığın düşmesi ile gösterir. Geçirilemeyen enfeksiyon hastalıkları bazen biorezonansı yardımcı olarak kullanarak bazen de sadece biorezonans kullanarak geçirilebilir. Bu işlem enfeksiyon yapan ajana karşı biorezonans uygulamak yanında bağışıklığı bozan sebebin saptanıp ortadan kaldırılması ile yapılır. Biorezonans bünye üzerinde stres yapan faktörleri tarar. Bu faktörlerden bir kısmı sistem üzerinde yük oluşturan zehirli maddelerdir. Bu maddelerin frekanslarının sıfırlanmaya çalışılması ile detoksifikasyon yaratılır. Bünyenin temizlenmesi genel sağlık durumunu iyileştirir.

Biorezonans ile detoksifikasyon yanında bünye üzerinde stres yaratan diğer faktörler de araştırılıp giderilebilir. Bunlar içinde amalgam dolguların yarattığı bozulma, cep telefonlarının yarattığı bozulma, yaşanılan coğrafi alanın yarattığı bozulma, önceden yapılmış aşıların bünye üzerinde yarattığı bozulma sayılabilir. Tüm bu etkiler biorezonans ile ortadan kaldırılabilir. 

Dünyadaki kullanımlarında kronik hastalıkların tedavisinde detoksifikasyonla birlikte lenf ve karaciğerin uyarılması genel bir kural olarak kabul edilebilir. Biorezonans ile kolayca sağlanabilecek bir etkidir. Spor yaralanmalarında kullanıldığı gibi ameliyat sonralarında da kullanılabilir. Düşkün bünyelerde kişinin ameliyata hazırlanması ve direncinin arttırılması için de kullanılabilir.

Bicom

Ağrı o bölgedeki problemin vücut tarafından ifade edilme yoludur. Kronik ağrılarda ise ağrının geçirilmesi sistemin bir bütün olarak ele alınmasını ve sistemin üzerindeki yükün temizlenmesini gerektirir. Sonuçlar bünyenin ne kadar stres altında/kirlenmiş vs. olduğuna göre değişir. Genel bir kural olarak çocuklardaki etkinlik her zaman daha güçlüdür.

Biorezonans ile Tedavi

Cihaz fizyolojik ve patolojik frekansları ayırır. Patolojik frekansların tersini üretir. Fizyolojik olanları kuvvetlendirir ve bedene manyetik bir minder sayesinde yollar. Hastalık etkenlerinin frekansları sınıflanır ve fizyolojik frekanslar kuvvetlendiği için savunma sistemi daha etkili bir şekilde devreye geçer. Bu şekilde toksin, bakteri vs. daha kolay etkisiz hale gelir. Biorezonans tedavisi kronik hastalıkları tedavi eder. Alerji gibi kronik hastalıklarda klasik tıp çaresizdir. Sadece semptomları (örn. kaşıntı) bir müddet geçiştirmek için ilaçlarla tedavi mümkündür. Uzun süren ve yüksek risk taşıyan tedavi metotları da istenilen neticeyi çok az bir oranda gösterir (imunoterapi). BİCOM alerji tespitinde ve tedavisinde yan etkisizdir. Tedavinin temelinde hücrelerin elektromanyetik alanda bilgi alış verişinde bulunması yatar. Her hücre tipinin ve her maddenin olduğu gibi örneğin virüslerin, bakterilerin ve toksinlerinde elektromanyetik titreşimleri var (kuantum fizik kuralları). Hücre bilgi alışverişini yabancı frekanslar bozabilir. Kendi titreşimleriyle araya giren maddeler örneğin: 

•Toksikler •Virüsler •Bakteriler olabilir 

Gizli ve tespiti zor etkenler ağrısız ve çabuk tespit edilir. Biofiziksel metotlarla (BİCOM) hızlı ve sancısız olarak bedeni rahatsız eden etkenler tespit edilir. Biorezonans metodu yan etkisi olmayan, ilaçsız ve ağrısız bir tedavi metodudur. Hem akut hem de kronik hastalıklarda etkilidir. Savunma sistemini destekler ve beden kendi kendini iyileştirmeye başlar.

Biorezonans ile Sigara Bırakma Tedavisi

1. İşlem: Tedavi olan kişiye boş bir tüp verilir ve her zaman içtiği sigaradan 1 adet içmesi ve bu izmarit ve külü bu tüpün içine koyması rica edilir. Daha sonar bu sigara izmariti 3. işlem için gerekli olacaktır.

2. İşlem: İletkenlik ölçümünün neticesine göre temel tedavi Giriş kupasında hastanın sadece tükürük numunesi var.

3. İşlem: Sigara bırakma tedavisi programı 1001 (zaman sigara miktarına göre maksimum 30dk)

  • Giriş kupası: Sigara izmariti ve tükürük numunesi
  • Giriş kablosu: Boş
  • Çıkış kablosu: 2 el elektrotu ve 1 elektrotu alındı
  • Manyetik minder: Sırtta
  • Çip: Var

4. İşlem: Program 970 D-Toks

5.İşlem: Program 980 Kulak akapunktur noktaları. Tedaviden sonar 1 ay çip uygulaması.